Πώς να αποτρέψετε το κλείδωμα του υπολογιστή σας (κλείδωμα / τερματισμός λειτουργίας / αναστολή λειτουργίας / αδρανοποίηση) μετά από λίγα λεπτά αδράνειας

Πώς να αποτρέψετε το κλείδωμα του υπολογιστή σας (κλείδωμα / τερματισμός λειτουργίας / αναστολή λειτουργίας / αδρανοποίηση) μετά από λίγα λεπτά αδράνειας

Συγκεκριμένα, εντός της εταιρείας, ενδέχεται να υπάρχουν πολιτικές που στέλνουν τον υπολογιστή σε ένα μπλοκ, μετά από ένα συγκεκριμένο λεπτό μη χρήσης ή τον θέτουν σε αναστολή, έτσι ώστε να πρέπει να εισαγάγετε ξανά τον κωδικό πρόσβασης για να αποκτήσετε πρόσβαση σε αυτόν και να εγγυηθείτε μεγαλύτερη ασφάλεια των προσωπικών δεδομένων. Το πρόβλημα προκύπτει όταν υπάρχουν κοινόχρηστα αρχεία σε αυτούς τους υπολογιστές τα οποία, ιδίως κατά την αναστολή, ενδέχεται να μην είναι πλέον προσβάσιμα από τους άλλους υπολογιστές που τους χρειάζονται.

Η επίλυση αυτού του προβλήματος, χωρίς να χρειάζεται να πηγαίνετε κάθε λίγα λεπτά για να μετακινήσετε το ποντίκι ή να πατήσετε οποιοδήποτε πλήκτρο, είναι να προσομοιώσετε αυτές τις ενέργειες με το πρόγραμμα Move Mouse. Είναι ένα δωρεάν και φορητό πρόγραμμα, για να λειτουργεί σωστά, στην περίπτωση εταιρικών χρηστών με λίγα δικαιώματα, θα συνιστούσα να το αντιγράψετε στον φάκελο Documents ή στην επιφάνεια εργασίας του ίδιου του χρήστη.

Μόλις ξεκινήσει, αυτό το χαριτωμένο ποντίκι μας καλωσορίζει, οπότε ας δούμε κάποιες προσαρμογές για να κάνουμε το Move Mouse να λειτουργεί καλύτερα.

Πώς να αποτρέψετε τη διακοπή λειτουργίας του υπολογιστή (κλείδωμα / τερματισμός λειτουργίας / αναστολή / αδρανοποίηση) μετά από λίγα λεπτά αδράνειας

Ενέργειες

Σε Actions μπορούμε να ορίσουμε τον χρόνο που πρέπει να παρέλθει προτού το Move Mouse προσομοιώσει τις ενέργειές του, να προσαρμοστεί σύμφωνα με τους χρόνους που ορίζονται στις πολιτικές πριν ο υπολογιστής τεθεί σε κλειδωμένο. Απολύτως να ρυθμίσετε είναι Stealth modeΔιαφορετικά, θα δείτε τον κέρσορα του ποντικιού να κινείται από μόνο του, ίσως ενώ το χρησιμοποιείτε. Εάν η κίνηση του ποντικιού δεν είναι αρκετή για να διατηρεί τον υπολογιστή πάντα ενεργό, είναι δυνατόν να προσομοιωθεί η πίεση ενός πλήκτρου χρησιμοποιώντας το Send keystroke. Activate application Θα πρέπει να επιτρέψει σε ένα άλλο πρόγραμμα να ξεκινήσει, ωστόσο, τουλάχιστον όπου έκανα τις δοκιμές, δεν μπόρεσα να το κάνω να λειτουργεί, στο υπόλοιπο άρθρο θα δούμε πώς να το κάνουμε μέσω σεναρίων.

Πώς να αποτρέψετε τη διακοπή λειτουργίας του υπολογιστή (κλείδωμα / τερματισμός λειτουργίας / αναστολή / αδρανοποίηση) μετά από λίγα λεπτά αδράνειας

η ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ

Με Pause when mouse pointer moved, μπορούμε να θέσουμε σε παύση το Move Mouse και να το ενεργοποιήσουμε ξανά μετά τη ρύθμιση των δευτερολέπτων Automatically resume after xxx seconds of inactivity. Τα πέντε τελευταία στοιχεία σάς επιτρέπουν να ξεκινήσετε το Move Mouse με το λειτουργικό σύστημα και να το “κρύψετε” όσο το δυνατόν περισσότερο από τον χειριστή, αποφεύγοντας τις αρχικές οθόνες splash και οποιαδήποτε άλλα αιτήματα.

Πώς να αποτρέψετε τη διακοπή λειτουργίας του υπολογιστή (κλείδωμα / τερματισμός λειτουργίας / αναστολή / αδρανοποίηση) μετά από λίγα λεπτά αδράνειας

Σενάρια

Σε Scripts, βρείτε παραδείγματα σε αυτήν τη σελίδα, μπορείτε να κάνετε το Move Mouse να εκτελεί συγκεκριμένες λειτουργίες. Για παράδειγμα, εάν θέλετε να ανοίξει το Σημειωματάριο, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ένα σενάριο σαν αυτό Start-Process -FilePath "C:Windowsnotepad.exe" -WindowStyle Normal -Wait:$false.

Θυμάμαι ότι στα Windows 10 τα σενάρια πρέπει να είναι ενεργοποιημένα για να μπορέσουν να ξεκινήσουν.

Πώς να αποτρέψετε τη διακοπή λειτουργίας του υπολογιστή (κλείδωμα / τερματισμός λειτουργίας / αναστολή / αδρανοποίηση) μετά από λίγα λεπτά αδράνειας

Είναι δυνατό να προγραμματίσετε τη χρήση του ποντικιού Μετακίνηση (Schedule) ή περιόδους μη χρήσης (Blackouts).

Πώς να αποτρέψετε τη διακοπή λειτουργίας του υπολογιστή (κλείδωμα / τερματισμός λειτουργίας / αναστολή / αδρανοποίηση) μετά από λίγα λεπτά αδράνειας

Η κατανάλωση μνήμης RAM στα Windows 10 είναι αρκετά χαμηλή και το Move Mouse δεν φαίνεται να υποβαθμίζει το λειτουργικό σύστημα.

Πώς να αποτρέψετε τη διακοπή λειτουργίας του υπολογιστή (κλείδωμα / τερματισμός λειτουργίας / αναστολή / αδρανοποίηση) μετά από λίγα λεπτά αδράνειας