Πώς να αλλάξετε το εικονίδιο που σχετίζεται με έναν τύπο αρχείου χωρίς να αλλάξετε το προεπιλεγμένο πρόγραμμα

Πώς να αλλάξετε το εικονίδιο που σχετίζεται με έναν τύπο αρχείου χωρίς να αλλάξετε το προεπιλεγμένο πρόγραμμα

Κάθε τύπος αρχείου σχετίζεται με ένα συγκεκριμένο πρόγραμμα ικανό να το ανοίξει και να το τροποποιήσει, αυτό το αρχείο αντιστοιχεί επίσης σε ένα συγκεκριμένο εικονίδιο και αν θέλαμε να το αλλάξουμε, χωρίς να τροποποιήσουμε το προεπιλεγμένο πρόγραμμα, το φορητό πρόγραμμα FileTypesMan από τη Nirsoft έρχεται στη βοήθειά μας.

Πραγματοποιήστε λήψη του προγράμματος από αυτήν τη διεύθυνση, για την έκδοση 32-bit ή από αυτήν, για την έκδοση 64-bit, με την ιταλική μετάφραση, εξαγάγετε τα περιεχόμενα των αρχείων σε οποιονδήποτε φάκελο και ξεκινήστε το πρόγραμμα.

Στα αριστερά θα βρείτε όλες τις επεκτάσεις, πρέπει να αναζητήσετε αυτήν που θέλετε να τροποποιήσετε.

Πώς να αλλάξετε το σχετικό εικονίδιο τύπου αρχείου χωρίς να αλλάξετε το προεπιλεγμένο πρόγραμμα

Κάντε κλικ στις τρεις κουκκίδες δίπλα Icona Predefinita.

Πώς να αλλάξετε το σχετικό εικονίδιο τύπου αρχείου χωρίς να αλλάξετε το προεπιλεγμένο πρόγραμμα

Σε αυτό το σημείο, αναζητήστε το νέο εικονίδιο που θέλετε να συσχετίσετε με αυτόν τον τύπο αρχείου, θυμηθείτε ότι τα περισσότερα εκτελέσιμα και βιβλιοθήκες περιέχουν εικονίδια που μπορείτε να εξαγάγετε από αυτά τα αρχεία.

Πώς να αλλάξετε το σχετικό εικονίδιο τύπου αρχείου χωρίς να αλλάξετε το προεπιλεγμένο πρόγραμμα

Σε αυτό το σημείο το αρχείο Zip άλλαξε το εικονίδιο του, ενώ παραμένει διαχειριζόμενο από το πρόγραμμα 7-zip.

Πώς να αλλάξετε το σχετικό εικονίδιο τύπου αρχείου χωρίς να αλλάξετε το προεπιλεγμένο πρόγραμμα

Με το FileTypesMan μπορούμε επίσης να διαχειριστούμε το πρόγραμμα που σχετίζεται με την τροποποίηση και τη δημιουργία του τύπου αρχείου.

Πώς να αλλάξετε το σχετικό εικονίδιο τύπου αρχείου χωρίς να αλλάξετε το προεπιλεγμένο πρόγραμμα

Απλώς μεταβείτε στις κάτω σειρές, επιλέγοντας την ενέργεια και αλλάξτε το σχετικό πρόγραμμα στο Linea di comando.

Πώς να αλλάξετε το σχετικό εικονίδιο τύπου αρχείου χωρίς να αλλάξετε το προεπιλεγμένο πρόγραμμα