Η Free Mobile λαμβάνει πρόστιμο 120.000 ευρώ για αποτυχία αποπληρωμής

Phonandroid : actu Android et High-tech

Το Free Mobile πρέπει να πληρώσει πρόστιμο 120.000 ευρώ που επέβαλε η DGCCRF. Μια έρευνα έδειξε την κατάσταση παραβιάσεων του φορέα εκμετάλλευσης έναντι των πελατών του. Κατηγορείται για έλλειψη πληροφοριών που παρέχονται στους καταναλωτές, μη συμμόρφωση με το δικαίωμα υπαναχώρησης και αποτυχίας αποζημίωσης.

Η Γενική Διεύθυνση Ανταγωνισμού, Κατανάλωσης και Ελέγχου της Απάτης (DGCCRF) επέβαλε διοικητικό πρόστιμο 120.000 ευρώ στο Free Mobile. Μετά από έρευνα από τη Διεύθυνση Προστασίας των Πληθυσμών του Παρισιού, διαπιστώθηκαν πολλές παραβιάσεις του φορέα εκμετάλλευσης έναντι των καταναλωτών, μεταξύ έλλειψης πληροφοριών για τους καταναλωτές, μη συμμόρφωσης με το δικαίωμα υπαναχώρησης και αποτυχίας αποζημίωσης.

Η Free Mobile πρόστιμο 120.000 ευρώ για μη συμμόρφωση με το δικαίωμα υπαναχώρησης και αποτυχία αποζημίωσης

Εδώ είναι τα τρία σημεία που επικρίνονται κατά του Free Mobile από τη DGCCRF:

  • Έλλειψη προσυμβατικών πληροφοριών σχετικά με τη διάρκεια της σύμβασης, καθώς και το δικαίωμα υπαναχώρησης (άρθρο L.221-12 του κώδικα καταναλωτή)
  • Μη συμμόρφωση με τα αποτελέσματα της άσκησης του δικαιώματος υπαναχώρησης (άρθρο L.221-27 του Κώδικα Καταναλωτών)
  • Αποτυχία επιστροφής όλων των ποσών που κατέβαλε ο καταναλωτής μετά την άσκηση του δικαιώματος υπαναχώρησης, το αργότερο εντός δεκατεσσάρων ημερών από την ημερομηνία κατά την οποία ο επαγγελματίας ενημερώθηκε για την απόφαση του καταναλωτή, να υπαναχωρήσει (άρθρο L.221-24 του Κώδικα Καταναλωτή).

Διαβάστε επίσης: Το Free Mobile δεν ενδιαφέρεται για την τιμή των πακέτων Orange, SFR και Bouygues Telecom

Δεν είναι η πρώτη φορά που το Free Mobile καταργήθηκε από τις αρχές. Οι χειριστές γενικά τείνουν να προσπαθούν να εξαπατήσουν τους πελάτες και να μην τους αφήσουν να επωφεληθούν από τα δικαιώματά τους. Ήδη το 2018, η DGCCRF επέβαλε πρόστιμο 61.100 ευρώ στην Free Mobile για παράλειψη αποζημίωσης των πρώην πελατών της εντός της νόμιμης προθεσμίας στο πλαίσιο της επιστροφής των ποσών που κατέβαλε ο καταναλωτής ως εγγύηση.

Πηγή: DGCCRF